ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม มอบหมายให้นายนฤมิต แก้วปงสัก พร้อมด้วยคณะครู ตัวแทนนักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนภูซางวิทยาคม ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1021 บ้านห้วยบง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567