วันไหว้ครู โรงเรียนภูซางวิทยาคม
Long live the Queen
banner

ข่าวกิจกรรมล่าสุด ของโรงเรียนภูซางวิทยาคม
1 2
1 2 4


E-Service
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

My-Office
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนภูซางวิทยาคม

CCT
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

E-Money
ระบบรายงานเงินเดือน ข้าราชการครู สังกัด สพม.พะเยา

DMC
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคลคล

Smart Obec
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ

SGS
ระบบทะเบียนวัดผลออนไลน์

HRMS
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

MOE Safety Center
ระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา

DPA
ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA)

DLTV
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

DLIT
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

OBEC Content Center
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ


แผนที่โรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนภูซางวิทยาคม เปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ติดต่อเรา

318 หมู่ที่ 10 ถนนพิศาล ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110

[email protected]

(054) 445582

Mon to Friday
08:00 am to 16:00 pm

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้ใช้งาน

  • 26
  • 60
  • 27
  • 105
  • 4,510
  • 11,560