ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​นางศนิ​สา​ ศรี​สว่าง​ รอง​ผู้​อำนวยการ​กลุ่ม​บริหาร​วิชาการและกลุ่ม​บริหาร​งานงบประมาณ​ พร้อมด้วยคณะ​ครู​กลุ่ม​สาระ​การเรียนรู้​วิทยาศาสตร์​และ​คณิตศาสตร์​จำนวน​ 7​ คน​ นำนักเรียน​ห้องเรียน​พิเศษ​วิทยาศาสตร์​และคณิตศาสตร์​ ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​2,3,5,และ6 จำนวน​ 97 คน​ เข้าร่วม​กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ณ​ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์(อพวช.) เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร สวนป่าชายเลน สอรฝ. และ หาดน้ำใส​ จ.ชลบุรี​ เพื่อเปิดประสบการณ์​การเรียนรู้​นอกห้องเรียน​ ระหว่าง​วันที่​ 11-14 พฤษภาคม 2567