รดน้ำ​ดำหัวคณะกรรมการ​สถานศึกษา​ฯโรงเรียนภูซาง​วิทยาคม