เข้า​ร่วม​ประชุม​กับหน่วยงาน​ใน​พื้นที่​อำเภอ​ภูซาง​