“ค่ายพัฒนาทักษะผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567”