พ่นหมอกควันกำจัด​ยุงลาย

โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ได้รับการอนุเคราะห์​จากนายสมพน พึ่งพวก นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสบบง โดยกองสาธารณสุขมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามห้องเรียน​ อาคารทุกอาคาร และทั่วบริเวณ​โรงเรียนภูซางวิทยาคม​ เพื่อกำจัดยุงลายพาหะ​โรคไข้เลือดออก​ เวลา 15.00 น. วันศุกร์ ที่​ 17 พฤษภาคม​ 2567