ปฐมนิเทศ​นักเรียน​ ม.1และ​ ม.4 ปีการศึกษา​ 2567

นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​กิจกรรม​ปฐมนิเทศ​นักเรียน​ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​1​และ​ปีที่​4​ ประจำ​ปีการศึกษา​ 2567​ โดยช่วงเช้ามีกิจกรรม​การชี้แจง​หลักสูตร​การเรียน​การ​สอน​ แจ้งข้อมูล​ ข้อปฏิบัติ​และข้อตกลง​ร่วมกัน​จากกลุ่ม​บริหารงาน​วิชาการ​ กลุ่ม​บริหารงานบุคคล​และกลุ่มบริหาร​ทั่วไป​ กิจกรรม​พบปะครูที่ปรึกษา​ ส่วนช่วงบ่ายมีกิจกรรม​ฐาน​ 4 ฐาน​ประกอบ​ด้วย ​ฐานลูกภูซางมารยาทงาม​ ฐานยิ้มสร้างสุข​ ฐานร้องด้วยใจ ไทยด้วยกัน​ และฐานวินัยดีเป็นเครื่องชี้ความเจริญ​ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์​ สร้างความรัก​ ความสามัคคี​และการเรียนรู้​กิจกรรม​ดีๆร่วมกัน​ของนักเรียนโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ ณ​ หอประชุม​ภูซาง​วิทยา​นุสรณ์​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันอังคาร​ ที่​ 14​ พฤษภาคม​ 2567