อบรม​เชิงปฏิบัติการ​เพื่อ​พัฒนา​ครู​และบุคลากร

นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​กิจกรรม​อบรม​เชิงปฏิบัติการ​เพื่อ​พัฒนา​ครู​และบุคลากร​ เรื่อง​ “การ​จัดกิจกรรม​การเรียนรู้​แบบ​Active Learning เพื่อ​ส่งเสริม​ผู้เรียน​ในศตวรรษ​ที่​21” โดยมี​ผศ.ดร. ชาญวิทย์​ คำเจริญ​ จากมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เชียงใหม่​เป็น​วิทยากร​ผู้​ให้ความรู้​ในด้านการสร้างสื่อการเรียนรู้​แบบ AR (Augmented Reality) เพื่อปรับและประยุกต์ใช้​ในกิจกรรม​การ​เรียน​การ​สอน​ในชั้นเรียน​ให้มีความน่าสนใจ​และสอดคล้องกับ​กิจกรรม​การเรียนรู้​แบบ​Active Learning เพื่อ​ส่งเสริม​ผู้เรียน​ในศตวรรษ​ที่​21​ ณ​ ห้องประชุม​รั​ตน​ปัญญา​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันจันทร์​ ที่​ 13​ พฤษภาคม​ 2567