ประกาศสรรหาผู้เช่าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

เเจ้งประกาศโรงเรียนภูซางวิทยาคม เรื่อง สรรหาผู้เช่าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดดังนี้

  1. ประเภทอาหารที่กำหนดให้จำหน่าย คือ ร้านข้าวเเกง จำนวน 1 ร้าน
  2. รับเเบบฟอร์มเพื่อยื่นความประสงค์เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร วันที่ 28 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องพัสดุ ภ.ว.ค.
  3. ยื่นความประสงค์พร้อมเอกสาร วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องพัสดุ ภ.ว.ค.
  4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567
    รายละเอียดตามเอกสารดังเเนบ

สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดประกาศ