เข้า​ร่วม​ประชุม​กับหน่วยงาน​ใน​พื้นที่​อำเภอ​ภูซาง​

นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เข้าร่วมประชุม​ประจำเดือน​เมษายน​ ครั้งที่4/2567 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยมีนายวิริษฐ์ หอมนาน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอภูซาง เป็นประธานในการประชุม​ ณ หอประชุมอำเภอภูซาง วันที่ 2 เมษายน 2567