ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนอนุบาลภูซาง​(บ้านดอนตัน)​

นางสาวปทุมรัตน์  คำแสนผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม พร้อมด้วยนางศนิสา  ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมนิทรรศการ​ในกิจกรรม​เปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)​ โดยมีคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ และตัวแทนนักเรียนได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานครั้งนี้​ ณ​ โรงเรียน​อนุบาล​ภูซาง​(บ้านดอนตัน)​ อ.ภูซาง​ จ.พะเยา​ วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567​