ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

นางสาว​ปทุมรัตน์ คำแสน ผู้​อำนวยการ​โรงเรียนภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมายให้นางศนิสา ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการกลุ่ม​บริหาร​งานวิชาการ​ พร้อมด้วยนางจิณณพัต ทองนิธิกูล และนางอุบลวรรณ จิตเกิด​ ครู​ผู้​รับผิดชอบ​งานประกัน​คุณภาพ​ฯของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา​ ประจำปี​การศึกษา​ 2566 ( Self – Assessment Report:SAR ) ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม​ อำเภอ​ดอกคำใต้​ จั​งหวัดพะเยา