เข้า​ร่วม​ประชุม​กับหน่วยงาน​ใน​พื้นที่​อำเภอ​ภูซาง​

นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมายให้นายวุฒิชัย ยาวิไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุม​ประจำเดือน​พฤษภาคม 2567 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยมีนายวิริษฐ์ หอมนาน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอภูซาง เป็นประธานในการประชุม​ ณ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ ฯ 80 พรรษา อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา วันที่ 1 พฤษภาคม 2567