ร่วม​ประชุม​เชิง​ปฏิบัติการ​โครงการโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ