บรรยากาศการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567

นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม พบปะผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อกล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ พร้อมทั้งทำความเข้าใจและชี้แจงการรายงานตัวและมอบตัวของนักเรียน โดยมีคณะครูรอรับเอกสาร และดำเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมภูซางวิทยานุสรณ์ วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2567