มอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ มอบหมาย​ให้​ นางลัดดา​เดชสวัสดิ์ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล​ นายรังสรรค์ เตชะแก้ว หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ ครู​งานแนะแนว ครู​ผู้รับผิดชอบ​งานการเงิน มอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แก่นักเรียนโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ จำนวน 64 ทุน ณ ห้องประชุม​รัตนปัญญา​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันที่​ 20​ มีนาคม​ 2567