P.W.K.​ Open​ House​ 2024

นางสาว​ปทุม​รัตน์​ คำ​แสน​ ผู้​อำนวย​การ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ พร้อมด้วย​คณะ​ผู้​บริหาร​ คณะ​ครู​ บุคลากร​และ​นักเรียน​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ จัดกิจกรรม​”เปิดโลก​วิชาการ​ เปิดบ้าน​แห่ง​การเรียน​รู้​ เปิด​ประตู​สู่​อนาคต​ P.W.K.​ Open​ House​ 2024″ เพื่อจัดแสดง​ผลงานจากการจัดการศึกษา และสนับสนุนให้นักเรียนระดับ​ชั้น​ประถมศึกษา​ในเขตพื้นที่​บริการ​จำนวน11โรงเรียน​ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน​เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา​ อีกทั้งรับชมการแสดง​ความสามารถ​ด้านต่างๆของนักเรียนโรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​และเข้าร่วมกิจกรรม​ต่างๆของ8กลุ่ม​สาระ​การเรียนรู้​ ซึ่งกิจกรรม​ในวันนี้ได้รับเกียรติ​จาก​นางสาว​ขวัญ​นภา​ เตโชวีรกุล​ รอง​ผู้​อำนวยการ​สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​พะเยา​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ พร้อมด้วยผู้บริหาร​สถานศึกษา​โรงเรียน​มัธยม​จังหวัด​พะเยา​ ผู้​บริหารสถานศึกษา​โรงเรียน​ประถมศึกษา​ในเขตพื้นที่​บริการ​ คณะกรรมการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ และแขกผู้มีเกียรติ​เข้า​ร่วมกิจกรรม​ ณ​ ลานกิจกรรม​สวนป่า​ โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ วันพุธ​ ที่​ 28​ กุมภาพันธ์​ 2567​