โครงการค่ายคุณธรรมสัญจร

นางสาว​ปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรมสัญจร​ประจำปี​การศึกษา​ 2567​ สำหรับ​นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 130 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4​ จำนวน 126 คน มี​ นายวุฒิชัย ยาวิไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่ม​บริหาร​งานทั่วไป​ กล่าวรายงาน​รายงานการจัดโครงการ และคณะ​ครู​โรงเรียน​ภูซาง​วิทยาคม​ร่วมกิจกรรม​ โดยมี พระชูชาติ กนฺตวีโร และพระสราวุธ จกฺกธมฺโม พระธรรมวิทยากร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่ วิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนตลอดระยะเวลา​2วัน​ โดย​วันที่​ 17​ พฤษภาคม​ 2567​ เป็นการ​อบรมนักเรียนระดับ​ชั้น​ม.1และ​ วันที่18 พฤษภาคม​ 2567​ เป็นการ​อบรมนักเรียนระดับ​ชั้น​ม.4 ณ​ ห้องประชุม​รัตน​ปัญญา​ โรง​เรียนภูซาง​วิทยาคม​